Over ons

Wij, de stichting die gaat zorgen dat er een onvergetelijk feest komt voor het 125-jarig jubileum van Harmonie Sint Caecilia Geulle, beloven jullie dat het een ouderwets tentfeest gaat worden waarover in, en zeker ook buiten, Geulle nog lang gesproken wordt…..


Algemene gegevens:

Naam: Stichting 125 jaar Harmonie Sint Caecilia Geulle;
Adres Secretariaat: Oranjesingel 32 6191XT Beek;
IBAN nummer:  NL67 RBRB 0706 6382 98 ten name van Stichting 125 jaar Harmonie Geulle te Geulle;
KvK inschrijving: 72137428;
Statutair opgericht 11-7-2018.

Bestuur:

Ger Roumans Voorzitter;
Sanne Thomissen Secretaris;
Fred Knarren Penningmeester;
Ger Zeegers Bestuurslid;
Ralf Schröders Bestuurslid;
Wlico van Exel Bestuurslid.